Typy zubních vad

Typy anomálií

nesouhlas střední čáry

nesouhlas střední čáry
posun horního zubního oblouku

otevřený skus

otevřený skus

hluboký skus

hluboký skus

zkřížený skus

zkřížený skus

stěsnání

stěsnání
nedostatek místa v zubním oblouku

předkus

předkus

mezerovitý chrup

mezerovitý chrup
nadbytek místa v zubním oblouku

obrácený skus

obrácený skus
zákus

 

Copyright © 2014 MUDr. Barbora Velká. Všechna práva vyhrazena.