Retence

Po ukončení aktivní fáze nastává fáze retenční (stabilizační). Po sejmutí fixního aparátu je nutné přední zuby podlepit fixním retainerem (tenký drátek na vnitřní straně zubů) a nosit snímací aparáty podle doporučení lékaře.

Copyright © 2014 MUDr. Barbora Velká. Všechna práva vyhrazena.