Ortodontická ambulance MUDr. Barbory Velké

Nabízíme Vám komplexní ortodontickou léčbu pro děti a dospělé pomocí fixních (vestibulárních - vnějších a lingválních - vnitřních) i snímacích rovnátek a zároveň úzkou spolupráci s dalšími stomatologickými obory. Našim cílem je poskytnout Vám kvalitní ortodontickou péči v příjemném prostředí.

Přejeme Vám, aby se pravidelné návštěvy na ortodoncii a výsledný zdravý a krásný úsměv staly impulzem k Vašim dalším životním úspěchům.

Na Vaši návštěvu se těší MUDr. Barbora Velká, MBA a kolektiv

Více o ortodoncii

Copyright © 2014 MUDr. Barbora Velká. Všechna práva vyhrazena.